biem_playphoto-klein

BIEM!, Otomori en tests op de Pabo


In oktober en november hebben de studenten mooie vorderingen gemaakt. Er zijn twee concepten bedacht en testklaar gemaakt voor muziekles op de basisschool. De concepten staan hieronder kort omschreven (omschrijving komt van de studenten zelf).

BIEM!
BIEM!(Beweging Interactie En Muziek) is een ritme game, ontworpen voor groep 7 & 8 van de basisschool. Op een scherm voor de klas komen noten die gespeeld moeten worden naar beneden die de kinderen moeten raken met behulp van een controller. Het kind krijgt direct feedback of hij de noot heeft geraakt. De klas wordt in 2 teams ingedeeld. De noten komen op het scherm naar beneden, en moeten worden gespeeld als ze onderaan het scherm de target raken. Het doel van BIEM! is meer muziek in het klaslokaal te brengen zonder dat de docent zelf verstand van muziek hoeft te hebben. Met BIEM! zijn kinderen ritmisch op een leuke manier bezig met muziek en de hele klas kan meedoen!

Otomori
Muziekles in het basisonderwijs is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Het stimuleert de creativiteit, draagt bij aan de motorische ontwikkeling, leert kinderen samenspelen en het allerbelangrijkste is dat het natuurlijk ontzettend leuk is! Helaas hebben leerkrachten zelf vaak geen affiniteit met muziek omdat ze geen instrument kunnen bespelen of niet voor de klas durven te zingen. Otomori stelt leerkrachten in staat kinderen spelenderwijs met muziek kennis te laten maken zonder dat zij daar zelf kennis van hoeven te hebben. Door het spelen van Otomori zijn kinderen onbewust hun gehoor en auditief geheugen aan het trainen. Ze ontdekken klanken die ze niet in het dagelijks leven horen. Otomori is een uniek spelsysteem waardoor elk kind muziek kan leren op zijn eigen niveau.

PABO Hogeschool Utrecht
Voor het project heeft de HKU een samenwerking met de Pabo van de Hogeschool Utrecht opgezet. Het doel van de samenwerking is uitwisseling van kennis tussen de studenten. De Muziek en Technologie-studenten zijn op de hoogte van de muziektechnologische mogelijkheden en kunnen de pabo-studenten inspireren om de technologie in de muziekles te gebruiken. De pabostudenten kennen de praktijk en weten wat wel en wat niet gaat werken in de klas. Ook kunnen ze de behoeften die er zijn duidelijk maken. We denken dat er hierdoor goede en bruikbare concepten worden bedacht. Een leuk bijkomend voordeel is dat er door de samenwerking af en toe wat meer mannen op de pabo zijn. De twee concepten zijn in november op de pabo getest. In december zullen de concepten op een school worden getest.